Trang chủ / Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trong các hoạt động kinh doanh hằng ngày tại CHOICACUOC, chúng tôi luôn sử dụng nhiều dữ liệu nhằm định dạng cũng như xác định danh tính tất cả thành viên tham gia tại CHOICACUOC. Trong quá trình thu thập và sử dụng dữ liệu này, CHOICACUOC luôn phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và đảm bảo các dữ liệu trong quá trình sử dụng cần được bảo mật tối ưu nhất.

Chúng tôi tạo ra chính sách bảo mật này với mục đích thực hiện cam kết bảo mật thông tin mà bạn đã cung cấp. Chính sách được phát triển nhằm đảm bảo việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin sẽ được xử lý kịp thời và phù hợp.

Nếu thành viên đang sử dụng dịch vụ tại CHOICACUOC, thành viên đồng ý với việc thu thập, sử dụng, và chia sẻ dữ liệu cá nhân của thành viên theo chính sách bảo mật này. Thành viên có thể lựa chọn cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của thành viên. Tất cả thông tin chi tiết của thành viên đều được đề cập đến trong chính sách bảo mật này. Nếu thành viên không đồng ý với chính sách này, thành viên vui lòng không truy cập và sử dụng dịch vụ tại CHOICACUOC hoặc không tương tác với bất kì khía cạnh nào khác trong hoạt động kinh doanh của CHOICACUOC.

Thông báo từ chính sách này mô tả cách choicacuoc.xyz (“CHOICACUOC”, “Của chúng tôi”, “Chúng tôi”, “Dịch Vụ”) thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc giữ thông tin cá nhân của thành viên, khi thành viên sử dụng dịch vụ thông qua trang web và bất kì ứng dụng phiên bản di dộng của chúng tôi. Chính sách này cũng nêu rõ những quy định trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của thành viên.

Quyền riêng tư của thành viên trên Internet là rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết luôn luôn bảo vệ, bảo mật, và xử lý minh bạch tất cả các dữ liệu cá nhân của thành viên mà chúng tôi thu thập được, để cho thành viên có được trải nghiệm giải trí trực tuyến an tâm nhất tại CHOICACUOC. Tại mọi thời điểm, chúng tôi luôn mong muốn tuân thủ các quyền và nghĩa vụ của thành viên theo luật bảo vệ dữ liệu.

1. THÔNG TIN YÊU CẦU VÀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

2. CUNG CẤP THÔNG TIN TÀI KHOẢN KHÔNG CHÍNH XÁC

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

4. THỜI HẠN LƯU TRỮ DỮ LIỆU

5. GIÁM SÁT

6. DƯỚI ĐỘ TUỔI QUY ĐỊNH

choicacuoc.xyz có trách nhiệm bảo vệ trẻ em khỏi tác động xã hội từ việc đặt cược một cách nghiêm túc, cho đến khi chúng đủ độ tuổi hợp pháp để đưa ra quyết định. choicacuoc.xyz sẽ không chấp nhận thông tin từ người chưa thành niên với mục đích mở tài khoản cá cược.

Chúng tôi bảo lưu quyền truy cập và xác minh bất kỳ thông tin cá nhân nào từ quý khách. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện người dùng không hợp pháp đã chia sẻ thông tin, chúng tôi có quyền loại bỏ thông tin đó. Nếu quý khách có bất cứ lý do nào để tin rằng trẻ vị thành niên đã chia sẻ bất kỳ thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

7. BẢO MẬT

choicacuoc.xyz cam kết nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân, thông tin chung và các thông tin khác có được từ quý khách và chúng tôi sẽ không cố tình tiết lộ các thông tin này cho bất cứ ai ngoài choicacuoc.xyz, ngoại trừ các trường hợp nêu trong chính sách này.

Tất cả nhân viên choicacuoc.xyz phải tuân thủ các điều khoản của chính sách. Chính sách quy định rằng các nhân viên bắt buộc phải bảo mật thông tin của quý khách nghiêm ngặt. Nghĩa vụ này vẫn có hiệu lực đối với nhân viên đã nghỉ việc tại choicacuoc.xyz.

Quý khách cũng cần tự bảo mật thông tin. Mật khẩu truy cập tài khoản choicacuoc.xyz là thông tin mật, quý khách không cho hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ ai khác biết thông tin này.

Giới hạn bảo mật : Do môi trường pháp lý, quy định và môi trường bảo mật, choicacuoc.xyz có thể yêu cầu trong một số trường hợp nhất định phải tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về người chơi. choicacuoc.xyz sẽ sử dụng những nỗ lực tốt nhất của mình để hạn chế tiết lộ như sau

 • Nơi choicacuoc.xyz tin rằng cần phải làm như vậy để đáp lại trát đòi hầu tòa, bảo đảm hoặc quy trình pháp lý khác.
 • Nơi cần thiết để xác nhận, liên hệ hoặc đưa ra hành động pháp lý chống lại người hoặc tổ chức và thực thi các quyền của choicacuoc.xyz

Thêm nữa, chúng tôi có thể, và bạn cho phép chúng tôi tiết lộ danh tính của bạn, tên, địa chỉ, thành phố, mã bưu chính, quốc gia, số điện thoại, email và công ty cho bên thứ ba là các đối tác của choicacuoc.xyz. Chúng tôi, choicacuoc.xyz tin rằng cần thiết hoặc phù hợp liên quan đến việc điều tra gian lận, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền hoặc hoạt động bất hợp pháp khác khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý.

8. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân về bạn;

 • Đến các công ty khác trong choicacuoc.xyz, các công ty con trực tiếp và gián tiếp trong choicacuoc.xyz vì lý do nội bộ, chủ yếu cho mục đích kinh doanh và hoạt động phù hợp với thông báo bảo mật này.
 • Đến các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người sẽ thay mặt chúng tôi xử lý các mục đích được xác định ở trên. Các bên thứ ba này bao gồm nhà cung cấp
  dịch vụ lưu trữ trang web, bảo trì, vận hành trung tâm cuộc gọi, kiểm tra danh tính, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu và khảo sát, bộ xử lý thanh
  toán điện tử của bên thứ ba hoặc tổ chức tài chính để xử lý các giao dịch tài chính và các tổ chức khác cung cấp hỗ trợ kĩ thuật, xử lý các giao dịch
  trực tuyến và duy trì tài khoản của bạn.
 • Với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan công quyền để tuân thủ bất kì nghĩa vụ pháp lý hoặc nơi chúng tôi tin rằng chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ nghĩa vụ.
 • Với các bên thứ ba để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi và các thỏa thuận khác, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, an toàn hoặc bảo mật của choicacuoc.xyz, bên thứ ba hoặc công chúng.
 • Với các trang web trò chơi trực tuyến khác, ngân hàng, công ty thẻ ngân hàng và các cơ quan thích hợp, nơi bạn bị phát hiện có hành vi lừa đảo hoặc cố gắng gian lận chúng tôi hoặc những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thao tác trò chơi, gian lận thanh toán, hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền).
 • Với các bên thứ ba trong trường hợp bán, mua tài sản, sáp nhập, phá sản hoặc tái tổ chức.
 • Trong trường hợp chúng tôi xem xét việc bán hoặc mua bất kì doanh nghiệp hoặc tài sản nào, chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất
  kì người bán hoặc người mua nào của doanh nghiệp hoặc tài sản đó.
 • Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản sử dụng trang web của chúng tôi.

9. QUẢNG CÁO

Chúng tôi sử dụng công nghệ quảng cáo của bên thứ ba để phục vụ các quảng cáo khi quý khách truy cập và sử dụng các dịch vụ. Công nghệ này sử dụng thông tin không phải cá nhân (kỹ thuật, trò chơi, thiết bị và kết nối, phân tích, ẩn danh, kết hợp dữ liệu) liên quan đến việc sử dụng dịch vụ để phục vụ quảng cáo (ví dụ: bằng cách đặt cookie của bên thứ ba trên trình duyệt web của quý khách). Chúng tôi cũng có thể sử dụng bên thứ ba chia sẻ thông tin chung, nhằm đánh giá kết quả của chiến dịch quảng cáo, và giúp chúng tôi hướng tới khách hàng tiềm năng. Quý khách có thể chọn ngưng tham gia quảng cáo từ bên thứ ba.

Khi chúng tôi có sự đồng ý hoặc cơ sở hợp pháp và tùy theo sở thích của bạn, một số dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý bởi bên thứ ba là đối tác quảng cáo của chúng tôi để cho phép chúng tôi liên lạc với tất cả khách hàng của mình ( ví dụ như điện thoại, email, thông báo đẩy). Điều này có thể bao gồm nhà cung cấp nền tảng email và tin nhắn , nhà cung cấp giải thưởng hoặc quà tặng.

Tất cả thông tin tiếp thị của chúng tôi, sẽ bao gồm các hướng dẫn về cách từ chối nhận loại thông tin tiếp thị cụ thể này. Có thể mất đến 48 giờ sau khi bạn yêu cầu để thực hiện đầy đủ yêu cầu này.

10. QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Theo luật, bạn có một số quyền khi nói đến thông tin của bạn. Bạn có thể thực hiện bất kì quyền nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua các thông tin liên hệ dưới đây:

 • Quyền phản đối quy trình xử lý. Bạn có quyền phản đối một số loại quy trình xử lý, bao gồm quy trình xử lý của việc tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền được thông báo. Bạn có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin và quyền của bạn.
 • Quyền truy cập. Bạn có quyền truy cập vào thông tin của bạn ( nếu chúng tôi xử lý thông tin đó), và các thông tin xác thực khác.
 • Quyền điều chỉnh. Bạn có quyền điều chỉnh thông tin của bạn nếu nó không chính xác và đầy đủ. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi khắc phục bất kì lỗi nào trong thông tin mà chúng tôi lưu giữ.
 • Quyền hủy bỏ. Điều này còn được gọi là “ quyền bị lãng quên” và nói một cách đơn giản, bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc gỡ bỏ thông tin mà chúng tôi lưu giữ của bạn.
  Quyền này không tuyệt đối và không được thực thi khi áp dụng lý do hợp pháp và quan trọng.
 • Quyền hạn chế xử lý. Ban có quyền chặn hoặc ngăn chặn việc sử dụng thông tin của bạn. Khi quy trình xử lý bị hạn chế, chúng tôi vẫn lưu trữ thông tin của bạn, nhưng sẽ không sử dụng thêm.
 • Quyền chuyển đổi dữ liệu. Bạn có quyền lấy và tái sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích của riêng bạn trên các dịch vụ khác nhau.
  Tuy nhiên đây không phải là một quyền chung và có những trường hợp ngoại lệ.
 • Quyền khiếu nại. Bạn có quyền đưa ra khiếu nại về cách chúng tôi xử lý hoặc xử lý thông tin của bạn với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu quốc gia của bạn. Xem phần liên hệ ở trên.
 • Quyền thu hồi sự đồng ý. Nếu bạn đã đồng ý với bất cứ điều gì mà chúng tôi làm với thông tin của bạn, bạn có thể thu hồi sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin của bạn bất cứ lúc nào.

11. BẢO VỆ

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin và các kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin. Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và biện pháp quản trị hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà chúng tôi nắm giữ và chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng mức độ bảo mật đầy đủ.

Chúng tôi sử dụng các quy trình và kiểm soát tiêu chuẩn của ngành để đảm bảo an toàn cho người dùng “thông tin”, chẳng hạn như

– Cấu trúc liên kết mạng an toàn, bao gồm ngăn chặn lệnh và hệ thống tường lửa.

 • Mã hóa thông tin;
 • Xác thực và kiểm soát truy cập;
 • Kiểm toán bên ngoài và nội bộ; v.v

Mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin, chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi của những người truy cập trái phép hoặc lạm dụng dịch vụ và chúng tôi  sẽ ngăn chặn việc truy cập đó. Bạn thừa nhận rằng việc sử dụng internet không hoàn toàn an toàn và vì lý do này, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của bất kì dữ liêụ cá nhân nào được truyền từ bạn hoặc cho bạn qua internet.

Để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định của chúng tôi, dữ liệu cá nhân sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết ( thường không quá sáu năm sau khi đóng tài khoản của bạn). Tất cả thông tin như vậy sẽ được giữ nguyên theo chính sách bảo mật này.

Trang web choicacuoc.xyz của chúng tôi được đăng ký với các cơ quan nhận dạng trang phép để cho phép trình duyệt của bạn xác nhận danh tính bảo mật của chúng tôi trước khi bất kì truyền tải nào được gửi. Với công nghệ này, danh tính trang web của chúng tôi sẽ tự động được xác nhận phía sau trước khi truyền bất kì yêu cầu về thông tin khách hàng để hoàn thành đơn hàng trực tuyến và đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đạt được mục tiêu dự định hoặc trình duyệt của bạn thông báo đến bạn (trước khi bạn gửi bất kì thông tin cá nhân nào) rằng trang web nhận thấy tiềm năng đáng ngờ và nên tránh. Để đảm bảo bảo mật, nếu bạn đang sử dụng trình duyệt hỗ trợ bảo mật (chẳng hạn như Microsoft Explorer Internet, Firefox, Chrome), thông tin bạn gửi đến chúng tôi về giao dịch được mã hóa, điều này gây khó khăn trong việc hiểu thậm chí là nếu nó bị chặn một cách không đúng. Tại choicacuoc.xyz, chúng tôi sử dụng công nghệ Lớp Cổng Bảo Mật (SSL) tiêu chuẩn ngành để cho phép mã hóa: thông tin có khả năng nhạy cảm như tên và địa chỉ của bạn và thông tin nhạy cảm khác như số thẻ tín dụng của bạn. Bên cạnh công nghệ bảo mật, chúng tôi cũng cung cấp Đảm Bảo Bảo Mật Trang Web của chúng tôi, hơn nữa đảm bảo rằng bạn được bảo vệ mỗi khi bạn giao dịch trực tuyến với chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần đảm bảo này.

12. SỞ HỮU THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thời gian chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu của bạn sẽ phụ thuộc vào mục đích của dữ liệu được thu thập, liệu bạn có yêu cầu xóa dữ liệu và có bất kì nghĩa vụ pháp lý nào yêu cầu lưu trữ dữ liệu hay không ( ví dụ: để tuân thủ quy định). Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu về bạn ít nhất là trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập. Trường hợp chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị hoặc được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn sau đó (để cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu của bạn). Chúng tôi cũng sẽ ghi nhận lại sự thật rằng bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi các thông tin tiếp thị trực tiếp hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn vô thời hạn vì chúng tôi tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai.

Trường hợp chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện theo tất cả các giai đoạn lưu trữ được quy định bởi luật hiện hành.

13. COOKIES

Quý khách chấp nhận rằng đôi khi có đặt cookie trong thiết bị để lưu thông tin (như tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin cá nhân, địa chỉ e-mail, thông tin thiết bị kỹ thuật như mô hình và địa chỉ IP). Sử dụng đầy đủ chức năng và dịch vụ trên trang web của chúng tôi và cho phép trình duyệt xác định người dùng. Cookies không thể sử dụng để chạy các chương trình hoặc cung cấp virus cho máy tính của quý khách, những thông tin này chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web đặt các cookies.

Chúng tôi có thể sử dụng cookies làm phương tiện thu thập thông tin từ máy chủ web cho các mục đích trên sau khi quý khách truy cập Website. Quý khách cần đồng ý sử dụng cookies khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Cookies là một tập tin chúng tôi gửi đến trình duyệt truy cập trong ổ cứng của máy tính, điện thoại hoặc thiết bị khác nếu quý khách đồng ý. Các tập tin này cho phép chúng tôi phân biệt quý khách với các người dùng khác khi truy cập vào trang choicacuoc.xyz. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu được tạo ra từ các tập tin để thống kê số lượng truy cập trang choicacuoc.xyz của quý khách. Quý khách không bị bắt buộc phải chấp nhận cookie từ chúng tôi và quý khách có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt truy cập.

Các trình duyệt trực tuyến thông thường có thể được cài đặt chấp nhận hoặc từ chối cookie. Tuy nhiên, nếu cookie bị từ chối, bạn không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của dịch vụ.

Nếu quý khách muốn xóa bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trên máy tính hoặc dừng cookies theo dõi các mẫu trình duyệt, quý khách có thể xóa cookie hiện có hoặc thay đổi cài đặt bảo mật của trình duyệt để chặn cookies (quá trình thao tác sẽ khác nhau tuỳ vào trình duyệt khác nhau). Xin lưu ý rằng việc xoá cookies hoặc vô hiệu hóa cookies sẽ không thể truy cập các khu vực nhất định hoặc các tính năng của Website.

Để từ chối sử dụng cookies của chúng tôi, bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình, bằng cách thay đổi tùy chọn của nó, ngừng chấp nhận cookies hoặc nhắc nhở bạn trước khi chấp nhận cookies từ các trang web bạn truy cập. Nếu bạn không sử dụng cookies, bạn không thể sử dụng tất cả các phương diện của dịch vụ. choicacuoc.xyz và các đối tác bên thứ ba cũng thu thập thông tin bằng cách sử dụng đèn hiệu của trang web ( còn được gọi là “tracking pixels”)

Nhiều trình duyệt bao gồm các công cụ quản lý riêng để loại bỏ các đối tương lưu trữ cục bộ.

Bạn sẽ không thể loại bỏ bất kì cookies hoặc công nghệ nào khác khi đó là sự “cần thiết tuyệt đối” cho các dịch vụ.

14. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Chúng tôi muốn phương tiện truyền thông là một môi trường thân thiện và thoải mái dành cho tất cả mọi người trải nghiệm. Chúng tôi sử dụng phương tiện truyền thông để trò chuyện với bạn, trả lời câu hỏi của bạn, hỗ trợ bạn và cung cấp đến bạn những thông tin mà có thể bạn quan tâm. Quan điểm và những tin tức được công bố bởi choicacuoc.xyz không cấu thành lời khuyên cá cược và không nên được hiểu theo như vậy.

Để đảm bảo các trang truyền thông xã hội của chúng tôi thú vị với tất cả người dùng, vui lòng tuân thủ một số quy định sau:

 • Các kênh truyền thông xã hội được giới hạn dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên.
 • Bạn không được quảng cáo hoặc quảng bá các sản phẩm không phải của choicacuoc.xyz thông qua các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước từ choicacuoc.xyz
  qua email [email protected]
 • Bất kì ý kiến cá nhân về việc cá cược hoặc tin tức nào được thể hiện bởi choicacuoc.xyz không cấu thành lời khuyên cá cược và không nên được hiểu theo như vậy.
 • choicacuoc.xyz không chịu trách nhiệm về nội dung của người khác trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi.
 • Không có bất kì hình thức cá cược nào diễn ra giữa choicacuoc.xyz và khách hàng của mình thông qua các kênh truyền thông xã hội của choicacuoc.xyz.
 • Bất kì sự phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, bắt nạt hoặc quấy rối dưới bất kì hình thức nào sẽ bị xóa và nguồn đăng tải gốc có thể bị chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 • Mọi ngôn ngữ phỉ báng sẽ bị xóa và nguồn đăng tải gốc có thể bị chặn tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 • choicacuoc.xyz có quyền xóa bất kì nội dung nào hoặc chặn bất kì người dùng nào tạm thời hoặc vĩnh viễn.
 • Nội dung trên các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi có thể thay đổi bất kì lúc nào.
 • Nếu bạn có bất kì vấn đề nào liên quan đến các trang truyền thông xã hội của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]

15. THAY ĐỔI THÔNG BÁO RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

 • Mở tài khoản tại choicacuoc.xyz đồng nghĩa với việc quý khách chấp nhận với các điều khoản của chính sách này. Chính sách đôi khi sẽ được cập nhật, vì thế quý khách cần theo dõi thường xuyên.
 • Việc quý khách tiếp tục sử dụng dịch vụ của choicacuoc.xyz đồng nghĩa với việc chấp nhận các điều khoản mới.
 • Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo bằng email, trên Website hoặc các kênh thông tin khác. Trường hợp không đồng ý với các thay đổi, quý khách nên ngừng sử dụng trang web. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản này và các điều khoản cụ thể tại các trang khác của choicacuoc.xyz, các điều khoản mới nhất sẽ có giá trị cao nhất.

16. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kì câu hỏi chung nào về dịch vụ hoặc thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn và cách chúng tôi sử dụng nó, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua email: [email protected]

Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi trong một khoảng thời gian hợp lý. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kì lúc nào. Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu hiện hành.